...choroba, nešťastie, chudoba, neúspech, des, sklamanie, nechuť do života, závisť, nenávisť, žiarlivosť, chamtivosť, tvrdohlavosť, neistota, predtucha, pomstychtivosť, bolesť, beznádej a mnoho podobných slov nám zneprijemňuje život. Pritom to všetko sa nám deje preto, lebo svoj život neovládame. A neovládame ho preto, lebo nepoznáme najdôležitejší nástroj potrebný na náš život. Nepoznáme samých seba. 


Teraz to však môžeme zmeniť vďaka Náuke o sebe / Teôrii ega.NoSTE je náuka o nás, o našom správaní a chápaní samého seba. Je to veda o sebapoznaní. Žiť sa dá iba pravda. Iba pravda sa môže uskutočniť a prejaviť. Často si svoje myšlienky a názory zamieňame za svoju pravdu. Lenže pravda o nás je niečo iné, ako to čo si o sebe myslíme. Veľakrát máme skreslený pohľad na seba samých a teda aj na svoju pravdu. Príčinou je, že samých seba nepoznáme a veľa s toho kto si myslíme, že sme, si domýšľame. Spôsobuje to rozpor medzi tým čo od života očakávame a tým, čo v skutočnosti prežívame. Rozumne si to vysvetliť nevieme a vytvárame ďalšie a ďalšie domnieky o správnosti nášho konania a zažívame ďalšie a ďalšie sklamania. Sme ochotní veriť rôzným príčinám nášho neúspechu. Dokonca sú jedinci, ktorí veria na náhodu. 

Spôsobom spätného pohľadu, ktorý je jedným z mnoha overených nástrojov NoSTE, dokážeme rozpoznať pravdu v našom živote. Prežívaním svojej pravdy, zanechávame za sebou stopy. Stopy, ktoré nám prezradia, čomu naozaj veríme a kto v skutočnosti sme. Ak chceme vedieť, čo je naša pravda, musíme sa pozrieť na náš život. Ako sa dopracovať k svojej skutočnej pravde, tej pravde, ktorá určuje náš život sa dozviete na naších kurzoch. No predtým je dobré sa s Noste zoznámiť na naších prednáškach.