MALÝ 2 dňovi KURZ


M2K  


Kurz je v trvaní približne 16  hodín, rozdelených do dvoch dní. Sústredime sa  hlavne 

nanajdôležitejšie techniky sebapoznania a ich osvojenia pomocou hier.

Naučíme sa napríklad technike sebapozorovania. Spôsobu určenia príčinnej nerovnováhy (problému), techniky rozprávania a počúvania, technika odosobnenia a iné. Nosnou časťou kurzu, je striedanie uvoľňujúcich častí a vystupňovaného napätia.
O všetkom čo sme sa spolu naučili, budeme rozprávať v spoločnom zdieľaní


Počas trvania kurzu je zabezpečené občerstvenie. Prestávka na obed ako aj priestor na bezmäsitú, aj mäsitú, alebo vlastnú stravu sú samozrejmosťou. 


Prispevok na Kurz je 80,- € na dospelú osobu, 120,- manželský párVEĽKÝ 10 dňovi KURZ

V10K

S obsahom a pravidlami veľkého kurzu sa oboznámite na M2K kurze, prípadne na naších prednáškach.