JE PANDÉMIA  COVID 19 IBA CVIČENIE?

Sú udalosti okolo pandémie, teda celoplošnej nákazy vírusom COVID 19 iba cvičením? Každý, kto si dá prácu pospájať súvislosti, týkajúce sa opatrení a odpovedí na Coronavirus, musí zistiť, že nie je všetko tak ako by malo.

Skúsme najprv opísať skutočnosť.

Pomerne veľká epidémia v Číne, kde sa vírus prvýkrát objavil, jej zvládnutie Čínskou vládou a prijatými opatreniami. Následné prepuknutie nákazy v Taliansku s veľkou mierou nakazlivosti. Slovenská vláda okamžite reaguje a prehlasuje, že stav je kritický, priam nebezpečný. Prijíma prísne opatrenia, ktoré ako prehlasuje, sú namieste. Vyžaduje od svojich občanov prísne dodržiavanie zavedených opatrení. Ostatné členské štáty váhajú, ako keby nedostali žiadny pokyn, čo a ako robiť. Následne sa pripája Česká republika, Rakúsko, Poľsko....

EÚ stále mlčí.


foto: The economic times

Odborníci z oblasti zdravotníctva prehlasujú, že vírusy sú všade a Corona nie je pre človeka nijak zvlášť nebezpečná, pokiaľ má jedinec silnú odolnosť voči chorobám.

Výrazne sa situácia mení, pokiaľ ľudia odolní niesu. Nosenie rúšok, nie je dostatočná ochrana pred šírením nákazy a má skôr psychologický účinok. Situáciu však nepodceňujú, najme preto, lebo zvýšený počet ochorení, prekračujúci hraničné číslo, by nemuselo naše zdravotníctvo zvládnuť. Hlavne záchranári poukazujú na to, aby ľudia dodržiavali, základne hygienické pravidla, zdržiavali sa doma a nosili rúška ak už musia niekam ísť. Nákaza Coronavírusom, môže spôsobiť silný zápal pľúc a niekedy aj smrť nakazeného. Preto sa prísne opatrenia dajú pochopiť a samozrejme dodržiavať.


Väčšina obyvateľstva, dané okolnosti pochopila, aj preto, že všetky opatrenia sú podporované z videonahrávok bežných ľudí žijúcich v cudzine, hlavne v Číne a Taliansku. Prijaté opatrenia dodržiavajú a následky šírenia nákazy, začínajú byť pod kontrolou. Aspoň to tak predstavuje slovenská vláda, ktorá práve končí svoje vládne obdobie. A všetci tomu chceme veriť. Situácia sa môže zásadne zmeniť s príchodom novej vlády, ktorá nemusí mať vo veciach jasno. Alebo práve naopak, možno má jasno vo všetkom. Hlavne ak sa hovorí o pláne úplne nových opatrení, z ktorého je viac ľudí skôr nervóznych.


Prejdime do sveta predpokladov, ukazovateľov a výkladov prejavených aj neprejavených javov.

Opatrenia EÚ od začiatku prepuknutia nákazy v prvom členskom štáte - ŽIADNE

Tak isto to bolo pri druhom, treťom a ďalších členských štátoch.

Opatrenia neziskových organizácii uprednostňujúcim západný spôsob života a progresívneho myslenia - ŽIADNE

Opatrenia členských štátov EÚ, ktoré patria k takzvanej pôvodnej skladbe - ŽIADNE, alebo veľmi slabé. Predpovede vládnych predstaviteľov týchto krajín - veľké množstvo nakazených ( až 70 % ), veľa obetí na životoch. Veľké ekonomické straty.

Prvé známky nejakej činnosti EÚ vo vzťahu k pandémii je prijatie desiatích opatrení, vlastne odporúčaní, ktoré sú ako cez kopirák prevzaté od už prebiehajúcich opatrení slovenskej vlády.

Podpora médii, takzvaného hlavného prúdu - Corona vírus je nebezpečný, pochádza z Číny, smrteľne ohrozuje starých ľudí, veľmi ťažký priebeh choroby, nedostatok zdravotných pomôcok a prístrojov. Nie je to biologická zbraň.

Vo všeobecnosti sa javí odpoveď na pandemiu ako prehnaná zo strany štátov, ktoré opatrenia prijali a ako nedostačujúca zo strany štátov, ktoré opatrenia neprijímajú, alebo ich prijímajú len povrchne.


foto: Svět detí

Zhrnutie, pre niekoho možno neprijateľné, ale pre mnohých bude možno logickým vyústením práve prebiehajúcich udalostí.


Pandémia nákazy Corona vírusom, je plánované cvičenie s použitím "ostrého streliva".

Objednávateľ: EÚ (tzv. ONI, tieňová svetová vláda)

Zúčastnení: všetky členské štáty EÚ

Ciele:

hlavné - zníženie ekonomickej sily a životnej úrovne EÚ, overenie nových technológii riadenia spoločnosti, zmena legislatívy

vedľajšie - zvýšenie úmrtnosti, vytvorenie paniky, príprava prechodu na bezhotovostný styk, preskúšanie oddanosti zasvätených a zistenie odolnosti nevediacich

Podpora: početná armáda USA na území EÚ (plánované cvičenie)

Úvod uskutočnenia plánu vyzeral sľubne a v Taliansku prebehol bez problémov, no prišli nepredvídané okolnosti v podobe neočakávaných krokov niektorých štátov najmä Slovenska a Česka. Veľmi rýchla reakcia a prijaté opatrenia vyrazili dych nielen predstaviteľom EÚ, ale aj samotným organizátorom podivného cvičenia. Záhadné ticho, ktoré nastalo po zavedení opatrení už spomínaných štátov a hlavne súdržnosť a disciplinovanosť ich obyvateľstva urobilo škrt cez rozpočet organizátorom a bolo treba prehodnotiť dosiahnutie cieľov. Práve podivná odmlka a tvrdohlavé odmietanie prijať akékoľvek opatrenia proti šíreniu nákazy, veľa bežných ľudí zneistilo a zároveň prinútilo prehodnotiť potrebu jestvovania v takom zväzku akým je EÚ. Zároveň to potvrdzuje predpoklad ostrého cvičenia pandémie.

Okolnosti, prečo Slovenská republika zareagovala inak, ako bolo možno naplánované môžu byť rôzne. Môžeme sa len domnievať, že dôvodom je odstavenie Smeru od vlády SR. V každom prípade ak sa budú prijaté opatrenia rušiť práve nastupujúcou novou vládou, bude to znamenať, že buď nie je Coronavirus taký nebezpečný, alebo sa treba poslušne vrátiť k predošlému plánu objednávateľa.

Aj keby to všetko nebola pravda a všetko v tomto článku bolo iba vymyslené, nebude mať táto nákaza také šialené následky aj vďaka prijatým opatreniam práve spomínaných "rebelov".

Mnohí však budú touto krízou postihnutí. 

 To čo nám všetkým ľuďom pandémia naozaj prinesie je zmena myslenia. Uvedomenie si, že život je naozaj krehký a stačí málo a môžeme prísť o všetko. Pritom prísť o všetko neznamená prísť o majetok. Prehodnotenie svojho správania a konania bude povinnosťou každého z nás v najbližších týždňoch. Určenie si prvenstva našich hodnôt, uprednostnenie rodiny pred zamestnaním, spomalenie a rozvážnosť, budú v najbližších dňoch našimi najčastejšími myšlienkami. Spoznanie aj tých časti samého seba, ktoré sa nám nepáčia. Budú viac a viac vyliezať na povrch a ich prijatím sa priblížime viac k sebe samým aj sebe navzájom.

Dodržiavať prijaté nariadenia ale hlavne mať usporiadané myšlienky, milovať svojich blízkych, vidieť jasne svoju šťastnú budúcnosť a želať všetkým dobro, budú naše najsilnejšie zbrane v časoch podivného cvičenia.