HLUPÁKOM PATRÍ SVET,                 alebo koniec cvičenia Covid 19

Život je jednoduchý, je v ňom iba jedna vec naozaj zložitá a tou sme my. My ako telo, so svojou riadiacou jednotkou a svojími nekonečnými možnosťami. Tá riadiaca jednotka, alebo pre niekoho operačný systém, je zostrojený tak, že dokáže vytvoriť samotné telo, dokáže v ňom udržať život, dokáže to telo liečiť, aj ničiť, učiť aj utláčať, dokáže vytvoriť čarokrásne diela, aj obrovskú skazu.. Je veľmi úzko spätá s okolitým svetom rôznych síl navzájom pôsobiacich, vzájomne sa podporujúcich aj vyrušujúcich. To celé, teda telo so svojou riadiacou jednotkou ja nazývam Egom. A zrejme je to tak správne, keďže iné vysvetlenie slova ego je jednoducho Ja.

Telo, teda EGO/JA dokáže prijímať potravu, rozmnožovať sa, myslieť a dokonca si uvedomiť samé seba. Ale dokáže aj iné veci. Zámerne píšem o veci a veciach.

Známa veta, ktorá sa omieľa už dostatočne dlho na to, aby si každý uvedomil obrovskú súvislosť medzi nami a okolitým svetom, je zásadná a podstatná pri tvorbe našej prežitej skutočnosti. Pri tvorbe našich životov. Tá veta znie. Ak venujeme niečomu našu pozornosť, začne to pre nás vznikať. 

Inými slovami to znamená, že stačí naša upriamená pozornosť na to, aby vznikla presne odohrajúca sa udalosť. Tak ak si ktokoľvek dokáže v plnosti uvedomiť ani nie príliš skrytú pravdu, že si vytvárame život sami, tak čo mu potom bráni žiť šťastný život

Jedine on sám.

Uznávam, nie je jednoduché si to naplno uvedomiť, ale pokiaľ máme dosť odvahy, tak to celkom ide. Komu by to nešlo, tak je tu poruke Náuka o sebe/teória ega (reklamné okienko) Ponúkam úvodný víkendový kurz bezplatne.
Zo spomínanej vety ďalej vyplýva všetká ľudská činnosť, teda všetko to, čomu sa ľudia venujú. Všetko, čomu niekto venoval dostatok pozornosti na to, aby sa to ukotvilo v tzv. matrixe, alebo energoinformačnom poli, alebo jednoducho v étery a prejavilo v hmote

 Pri tejto činnosti, sa vytvára predpokladaná možnosť, ako sa skutočnosť, alebo dej bude uberať. To čo sa skutočne stane, určí spárovanie sa podmienok vytvárajúcich skutočnosť s pravdou toho, kto sa na dej sústredí. Jednoducho povedané, ak ten čo sa na dej sústredí, naozaj aj verí tomu, čo od deja očakáva, tak sa dej uskutoční. Pritom platí, že prednosť majú jednoduché deje, pred zložitými. V závislosti na kmitočte používaných vzruchov myšlienok. 

Strach je ochranný program riadiacej jednotky, ktorý má za úlohu ochrániť život a je jeden z najjednoduchších vzruchov, preto má prednosť pred vzruchmi zložitejšími. Jednoducho povedané, na strach dlho čakať netreba. Preto sa aj najskôr uskutoční, ak mu človek venuje čo i len trochu pozornosti s primeranou dávkou viery. To znamená, že ak sa naozaj bojíme nejakého deja, či skutočnosti, všetko v nás sa prispôsobí tomu, aby sme túto skutočnosť mohli prežiť. Preto je tak veľmi nebezpečné báť sa o svoje deti, lebo im programujeme to, čomu musia čeliť vo svojom živote. Pritom sme si to všetko vymysleli, na základe toho, čo vieme. Presnejšie toho, čo nevieme, teda nevzdelanosti, nepoznania okolnosti, či našej neschopnosti zvládnuť vzniknutý stav. Riešením je vedieť, poznať seba aj okolie. Inak sa dostávame do osídiel nekonečného, nezmyselného nabaľovania opatrení, aby sa nám nič zlé nestalo. 

Niečo zlé, alebo jednoducho zlo, môže byť pre človeka, ktorý strachu venuje dostatočnú pozornosť naozaj skutočné. Aj keď v podstate nejestvuje. Dotyčný dodá strachu dostatok sily na prejavenie. Pokiaľ je v tom jedinec sám, tak to prežíva na úrovni svojho sveta a pre iných môže byť ním prežívané zlo neviditeľné. Iný rozmer vznikne, ak mu to jeho trápenie niekto potvrdí, teda venuje dostatočnú pozornosť jeho strachu a obavám. Dokonca je veľa prípadov, kedy sa strach od iných doslova vyžaduje a to spôsobom, "ak sa nebudete báť po dobrom, tak to pôjde po zlom".

Práve strach zo strachu, je pôvodcom tzv. zla. Aby sme sa zlu vyhli, robíme ako ľudstvo rôzne opatrenia, ako napríklad hromadenie vecí, názorov uzamknutých v kruhu, alebo modlitby (zbav nás zlého). Ppíšeme rôzne nóty a usporiadávame vojny. Vyžadujeme od každého viac lásky, ale ak to ľudia nerobia, tak ich zato odsúdime zo slovami, "oni nemajú v sebe dosť boha", alebo "to je ich cesta" dokonca niektorí, nie sú hodní ani nášho pohľadu. Až toľko lásky v sebe máme, že ňou treba šetriť.

Dnes sme svedkami takéhoto konania pri príležtosti "osláv" Covidu 19. Prečo osláv? Ešte nikdy v nami poznaných dejinách sa nespomínalo tak často nejaké ochorenie, ako práve Covid 19. Zákonite musí vzniknúť podozrenie, že s týmto Covidom nie je niečo v poriadku. A naozaj to tak je. Podľa známeho vtipu o Leninovi, sa človek bojí otvoriť aj konzervu s rybičkami, aby na neho nevyskočila propaganda Covidu. Už niekoľko krát, sme zažili prehnanú reklamu niektorých udalostí. Ako napríklad vražda Kennedyho, let na mesiac, alebo teroristický útok na obchodné centrum a vždy to nakoniec bolo nejak inak. A je tomu tak aj teraz, akurát v obrovskom meradle. Čo bolo cieľom tohoto cvičenia sa dozvieme až na úplný záver, ale vždy to prebieha tak nejak rovnako, s tým rozdielom, že ľudia sú s odstupom času stále vlažnejší k podobným udalostiam, možno preto sa stále stupňuje sila prežitku.

Ako vždy je na začiatku odhodlanie ľudí zvládnuť vzniknutý stav a prežiť ho v pokiaľ možno v spokojnosti. No množstvo informácií z médií, ktoré nesedia so skutočnosťou a ktoré nie je možné si overiť, vytvárajú medzi ľuďmi nervozitu a pochybnosti. Prijímanie nezmyselných opatrení zo strany vlád všetkých zemí zúčastnených na cvičení, tú nervozitu, len zvyšujú. Rozporuplné prehlásenia politikov a odborníkov a následné odpozorovanie neškodnosti v tomto prípade Covidu 19 na najbližšom okolí, už presvedčilo všetkých o obrovskom podvode, ktorý sa pácha na obyvateľoch tejto zeme. Mediálná pozornosť, ktorej sa Covid teší, pripomína oslavovanie celebrity, nejakej superstar. A my tomu výrazne pomáhame. Tým, že tomu venujeme pozornosť. Ak tej pozornosti bude dostatok, začnú sa diať zaujímavé veci. Alebo už sa dejú?

Cvičenie Covid 19 pomaly končí a my môžeme zhodnotiť jeho dosah:

- vyvolanie strachu vo všetkých oblastiach života

- výrazný zásah do nášho súkromia prijatím nových zákonov

- rozdelenie spoločnosti na starých a tých ostatných

- nepriame zrušenie Schengenu

- výrazná kontrola toku peňazí

- overenie si správania ľudí v krízových stavoch

Všetky tieto a veľa iných poznatkov a zistení, ktoré sme chtiac nechtiac všetci poskytli, niekomu pomôže. Hlavne však poslúži pri usporiadaní budúceho sveta. Sveta plného strachu a opatrení pred strachom samotným. 

Dáva vám to zmysel?

Môžeme sa sústrediť na čo chceme, napríklad na krásny život bez strádania a bolesti a postupne to bude pre nás vznikať, lebo také sú vesmírne pravidlá. A my si dobrovoľne vyberieme strach? To asi nie, jedine žeby sme boli hlúpi. Lenže hlúpych ľudí, ktorí sa budú báť samotného strachu a budú robiť proti tomu rôzne opatrenia, namiesto toho aby zmenili pohľad na svet, je naozaj dosť. Vlastne väčšina. A čo tí ostatní? Tí, ktorí majú radi svet, prírodu, samých seba aj ostatných. Dokážu si svoje trápenia riešiť sami, nie na úkor, ale v prospech všetkých. Dokážu sa sami liečiť, keďže sami aj ochoreli. Dokážu si vytvárať svoju priaznivú skutočnosť v prospech sveta bez strachu. Čo s takými ľuďmi? Nemajú právo na život?

Známe príslovie hovorí: Reťaz je presne taká silná ako jej najslabšie oko. Ľudia predstavujú reťaz a hlupáčikovia sú jej najslabšími článkami. Ak ľudia nechcú, aby sa reťaz pretrhla, umožnia hlupákom vystrájať do bezvedomia. A naozaj sú tie oká také slabé? Naozaj sú tí ľudia takí hlúpi? A vedia o tom, že sa to dá robiť aj inak? Majú dosť príkladov vo svojom okolí, od ktorých by sa to naučili? Môžeme prispieť k tomu, aby sa hlupáčikovia stali múdrymi? A nie sme to my, tí hlupáci, čo vždy všetkému naletia? Napríklad, že jestvuje zlo a treba voči nemu bojovať. Ak použijeme akúkoľvek formu boja, vždy to bude iba boj a teda ničenie. Pripomína vám to múdru činnosť. Ale dnes je internet plný boja proti zlu. Proti otrokárom, proti vykorisťovaniu a podobne. Ako keby sme zabudli na spomínanú vetu. Ak niečomu venujeme pozornosť, začne to pre nás vznikať. Tak kto je teda ten hlupák? Všetci máme niečo za ušami, preto si dajme šancu navzájom.

Cvičenie Covid 19 má v sebe aj iný odkaz a to ten, že sa oplatí vzdelávať, spoznávať samých seba, ale aj navzájom v rôznych situáciach. Že báť sa je normálne, ale preháňať so strachom je zničujúce. Že sa oplatí tvoriť a nečakať, že sa stane zázrak. Že sa netreba náhliť za vidinou šťastného života tak, že budeme ničiť životy iných. 

Tým najsilnejším odkazom však je, že rodina je to najdôležitejšie v ťažkých chvíľach. Máť sa rád je najlepším liekom na všetko a sebapoznanie odhalí všetky klamstvá, prostredníctvom ktorých si tvoríme našu spoločnú budúcnosť.

Preto sa nebojme mať strach. Vždy sa nájde spôsob ako ho zvládnuť v prospech všetkých.  

Nebojme sústrediť sa na náš šťastný život, v ktorom sme obklopení ľuďmi, ktorých milujeme a ktorí majú radi nás. Ak to dokážeme, tak aj cvičenie Covid bude slúžiť v náš prospech.