Čo je Náuka o sebe / Teória ega

 ...vetu "ak chceš zmeniť svet, musíš začať od seba" už pozná snáď každý. No zmeniť samého seba, je veľakrát veľmi ťažké a nezrozumiteľné. Ako keby v tom neboli žiadné pravdlá. Ako keby sa to vymykalo nášmu chápaniu. Vyzerá, že príčin k tomuto stavu je veľa, no ozajstná príčina je však iba jedna. Môžeme meniť niečo čo nepoznáme? Ak samých seba nepoznáme, môžeme si iba namýšľať, že niečo meníme. V skutočnosti sa len viac a viac zamotávame do vlastných klamstiev. Ozajstná zmena nastáva s uvedomením. Teda s poznaním, ktoré nám odkryje pravdu a tá nas privedie k ďalšiemu poznaniu. Základnou podmienkou úspešného sebapoznania, je určenie seba samého, svojho Ja. Kto som Ja a ako sa rozpoznám? Ja je všetko to, ako sa preJAvujem v tomto priestore, v týchto podmienkách, v tejto hmote, na tomto svete. Ego je iba preklad slova Ja. Teória ega je preklad slov Náuka o sebe. Akékoľvek iné vysvetlenie slova Ego, nie je opodstatnené a veľa krát zavadzajúce. Vyššie, nižšie, alter, to všetko sa v konečnom dôsledku prejavý ako jedno jedine.


Ak niečo nepoznáme, zmenime to tak, že sa o zmenu budeme pokúšať. Riskujeme však to, že predmet nášho záujmu o zmenu rozložíme, alebo zničíme.  Takýto druh zmeny, ako ste si mohli všimnúť, sa deje skoro všade.  Zmenu môžme vyvolať, ak oblasť nášho záujmu ovládame. Vtedy dosiahneme zmenu vlastným príkladom, tvorením, odvahou, dobrým úmyslom.  Podmienkou je poznať seba. Ako? Spôsobov je veľa, ten najlepší je Náuka o sebe / Teória ega. 


NoSTE, nie je zaťažená žiadným náboženstvom, ale dokáže ho zdôvodniť. Nie je ovplyvnená psychológiou, ale dokáže ju vysvetliť. Nie je odvodená z filozofie, ale dokáže vyplniť priestor medzi filozofiou a ostatnými vedami. Nie je odkázana na drahé vedecké výskumi, k mnohým zisteniam si často človek postačí aj sám. Nie je zložitá a nie je nám cudzia, je totiž o nás samých.
Náuka o sebe / Teória ega je jedinečná a nenahraditeľná, ako každý jeden z nás. Prináša úplne iný pohľad na seba, na naše vnímanie sveta, na naše starosti a zdanlivú nedokonalosť. Rúca všetky pochybnosti o nás a riešenia sú veľakrát až žartovne jednoduché. Vyslobodzuje nás z myšlienkových slučiek a sebatríznenia. Zdôvodňuje naše správanie a privádza nás k zložitejšiemu, no celistvejšiemu poznaniu nášho vnútorného aj vonkajšieho sveta. Dotýka sa všetkých oblastí života na zemi, pretože všetko na tejto zemi sa dotýka nás.


NoSTE sa ale nemusí stať vašou obľúbenou a to z jedného jediného dôvodu. Ponúka totiž pravdivý pohľad na vás a ten sa niektorým z vás nemusí vôbec páčiť, zvlášť, keď si veľa s toho kto ste iba domýšľate a utvrdzujete sa, že práve to ste naozaj vy. Najviac utrpia ľudia, ktorý žijú vo vidine, ktorá im zdanlivo vyhovuje a tvorí im takzvaný základ istôt. Najčastejší je príklad zdanlivo dobrého zamestnania na úkor napríklad dobrého rodinného prostredia. Náuka o sebe im odhali ich pravú tvár a pomyselný základ istôt sa rozpadne. Zákonite príde panika a strach. Práve preto má NoSTE overený postup sebapoznania Deväť stupňov k sebe, ktoré odporúča každému postupne vyštudovať. Aj napriek vyborným výsledkom tohto náučného postupu, je potrebné prípadným záujemcom oplývať obrovskou odvahou, ktorú budú potrebovať na cete sebapoznania. Prekonať strach  nepoznaného. Totižto zmeniť seba, znamená zmeniť svet. A to bude svet, ktorý teraz nepoznáme.