Nový rok, nový vek, alebo nový človek.

Okrem toho, že sa o chvíľu väčšine z nás končí voľno a začína ten istý kolobeh práce a odpočinku ako minulý rok, že sme úspešne pomíňali všetky zásoby dobrôt, čo sme si na sviatky nachystali ale hlavne, že sa skracujú noci a predlžujú dni, všimli ste si, ale odpovedzte úprimne, že by sa niečo zmenilo? Prečo teda také bujaré oslavy konca roka? Je naozaj čo sláviť?

Je treba na úvod podotknúť, že sa stále niečo mení, vyplýva to s podstaty vesmíru, to je jasné. Ale vo vašich životoch, zmenilo sa niečo tým, že skončil starý rok? Naozaj máte pocit, že niečo skončilo? Alebo pohľad z opačnej strany, že niečo nové začalo? Nebude to len tým, že sa vo všeobecnosti na to upozorňuje? Zovšadiaľ sa dozvedáme, že rok končí. Celý svet poukazuje na nejaký koniec a zároveň sa sústredí na akýsi začiatok. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo je to tak. Ako to celé chápať? Prečo rok končí práve teraz? Je to späté s koncom nejakého ročného obdobia? Ani nie. A čo tak s polohou Slnka? Možno, ale čo o tom viete? A kto vlastne určil, že má rok končiť 31. decembra? V dvanáctom mesiaci, ktorý sa vlastne volá desiaty. Decem z latinčiny sa prekladá ako desať. V niektorých slovanských jazykoch sa december nazýva Prosincom, alebo Grudňom, síce tiež nemusíme vedieť prečo, ale tak nejak tomu lepšie rozumieme, Aspoň z nás nikto nerobí hlupákov. Pri tom ohlupovaní ešte chvíľu ostaneme. Totižto církev ako určujúci a "poverený" orgán, vždy všetko upravovala a prispôsobovala v prospech, koho iného, ako seba. A keď sa im naskytol problém s prestupnými rokmi, tak sa istý pápež Gregog XII v 16. storočí rozhodol, že to vyrieší tým, že určí koniec roka na 31. decembra, vysvetlené v skratke. Považujem za nutné pripomenúť, že v iných starších kalendároch sú starosti so štvťkou dňa, ktorá je každý rok navyše, vyriešené. Dovtedy bol koniec roka spätý s Vianocami a teda končil s príchodom nového slnka. A mimochodom, žiadný koniec roka sa neoslavoval. Prečo? Samozrejme preto, lebo to bolo zakázané. Nemusím pripomínať kým. A prečo tých mesiacov musí byť dvanásť? Prečo nie desať, ak december je desiaty mesiac. Alebo deväť, ako to bolo kedysi. Rok, alebo leto, ako sa to vtedy nazývalo, mal deväť mesiacov a mesiac mal 40 a 41 dní. Raz za 16 liet bolo leto posvätné. Vtedy mali všetky mesiace 41 dní. Ale mohlo by to byť aj inak, prečo práve dvanásť mesiacov, ktoré voláme inak ako ich používame? Určite by poverení mali " múdre " vysvetlenie na tieto otázky. V každom prípade sa dá s určitosťou potvrdiť, že koniec roka je preto vtedy, kedy, lebo sa na tom dohodli určitý hodnostári církvi. A každý, kto by s tým nesúhlasil, bol ľahko usvedčení s kacírstva, pretože aj na tom sa církev dohodla. Církev sa dohodla na tom, že bežní ľudia budú smutní, vtedy, keď to bude církvou určené a sláviť sa bude vtedy, keď to církev povolí. Myslieť si ľudia mohli to, čo církev schválila a rozprávať mohlo to, čo církev určila ako správne. Jednoducho sa na tom církevný hodnostári dohodli.

Ach tie dohody. O nás bez nás. Pripomína vám to niečo? Žeby sa to v naších dejinách už párkrát stalo? Alebo je to nepísané pravidlo, ktorým sa riadia všetci ostatní, len nás sa zabudnú opýtať? Je to naozaj záležitosť dohody iných? Veď keď si za slovo církev dosadíme slová, ako komunistická strana, alebo europská únia, alebo jednoducho vláda, tak zistíme až zaražajúcu podobnosť. A takisto sa dá s určitosťou povedať, že sú to bežní ľudia, ktorí toto prímajú a považujú za normálne. Je prijateľné, aby im niekto niečo prikazoval, alebo zakazoval, či určoval čo si majú myslieť. A to všetko bez toho, aby sa s nimi ktokoľvek na čomkoľvek dohodol. Vlastne istá dohoda tu je. Podľa príslovia, " kto mlčí, ten svedčí", mlčiaci ľudia súhlasia s tým, čo sa s nimi deje. V tomto svetle sa to javí tak, že so všetkým vždy ľudia súhlasili. Až na nejaké výnimky, s ktorými sa po "dohode" ( nie s nimi) urobil poriadok. Ešte si stále myslíte, že sa niečo zmenilo? Že niečo skončilo?


Napriek všetkému, čo som napísal, musím zhodnotiť, že sa zmenilo veľa vecí. Napríklad, že sa hodnostári, ktorí si myslia, že riadia tento svet, nemusia osobne stretnúť, kvôli tomu aby sa dohodli, môžu uskutočniť tzv. konferenčný hovor. Že nemusia, nikoho zátvárať do hladomorne, stačí neposlušníka, ekonomicky zruinovať. Že nemusia hlásať po kostoloch, synagógach a mešitách, svoje "overené a prvotriedné" pravdy, ale stačí vlastniť média. Nuž veci sa pohli k lepšiemu, ako sa zdá. Samozrejme za tichej podpory, všetkých ostatných.

My všetci, sme tvorcami našej skutočnosti a preto rozprávať o tom, že to Oni, je prinajmenšom pokrytecké. Samozrejme zmenili sa aj iné veci, áno veci. Ale zmenili sa ľudia? Prečo sa necháme riadiť skupinou ľudí a priznajme si, nie najmúdrejších, ktorí si dohadujú vlastné pravidlá, samozrejme bez nás? Prečo, trpíme smiešnými chorobami, ktorým sa často dá predijsť správnym uvažovaním? Prečo ľudia trpia chudobou, nezriedky hladom, keď ako sme si všimli aj cez tieto sviatky, všetkého je dostatok? Prečo sú vojny? Prečo sa ľudia klamú? Teda samých seba, ale aj medzi sebou navzájom, keď majú prístup k toľkým vedomostiam, ako nikdy predtým? Stačí si veci overiť. Prečo sa viac ako polovica manželstiev rozchádza a deti žijú v neuplnych rodinách?

To všetko preto, že tí "najdôležitejší" sa dobre dohodli? Alebo preto, že sa náš druh volá Homo Sapiens, teda človek múdry, rozumný? Ešte stále máte dojem, že sa niečo zmenilo?


Zmena je daná podstatou vesmíru. Stále sa niečo mení. Aj my sa meníme a možno potrebujeme iba viac času. Viac utrpenia, viac bolesti, alebo viac lásky, aby sme si všeličo dali do súvislosti. Možno práve teraz nastal ten čas stáť sa tým, za koho sa prehlasujeme. Múdrymi ľuďmi, milujúcimi seba, svoje rodiny, ľudí okolo nás, celý svet. Možno práve teraz nastal nový vek. Vek kedy nebudú o nás rozhodovať iný, jednoducho preto, lebo o sebe rozhodneme my. Kedy nebudú Oni určovať čo si máme myslieť, čo hovoriť a čo robiť, jednoducho preto, lebo to sami dobre vieme.

Nový vek, by mal byť ozdobený, novými myšlienkami, nový rok novými príležitosťami a nový človek novými činmi.


Prajem vám aby dohodnutý Nový rok bol pre vás príležitosťou stať sa Novým človekom a aby naplnil nové myšlienky Nového veku.


Edo