Úprimnosť nadovšetko.

Prečo ľudia trpia? Prečo sú nešťastní? Prečo si ubližujú navzájom, ale aj sami sebe. Prečo rodičia nemôžu mať radi svoje deti? Prečo je toľko rozvodov a zničených rodín? Prečo je toľko odchyliek od prirodzeného správania? Prečo musíme chodiť do práce, ktorá nás nebaví? Prečo máme žiť, život, v ktorom nie sme šťastní? Načo je taký život?

Ľudia netrpia, kvôli samotnému životu, ale preto, že ho nechápu. Nerozumejú mu. Z toho pramenia, všetky možné trápenia. Lebo nevedia. 

Úlohou života človeka, je vedieť, chápať, rozumieť a ....tvoriť. Človek, ktorý vie a tvorí, je na najlepšej ceste, stať sa Bohom. Poznať dokonale, každý kútik seba a zároveň vedieť aká bude odpoveď na akýkoľvek podnet, je výsada bohov. Stať sa bohom, znamená byť sám sebou. Je možné stať sa Bohom? Je vôbec možné stať sa sám sebou?

Čo ak je to dané tým, že sa narodíme? Veď kým iným by sme boli ak nie sami sebou? Čo je ukazovateľom toho, že sami sebou nie sme? Otázky, otázky a zase len otázky. Čo sa stane ak budeme mať zodpovedané otázky? Nuž staneme sa zodpovednými. Zodpovedný človek, je človek vzdelaný. Nie zaviazaný, nie ten, čo za všetko ručí, ale ten kto vie, pokiaľ možno čo najviac. Človek, ktorý je vzdelaný v nejakej oblasti, sa nespráva vzdelane, ale zodpovedne. Ak vychádzame s tejto jednoduchej rovnice, je vzdelávanie pre nás to najdôležitejšie. Preto dávame, taký dôraz na vzdelávanie. Celá spoločnosť, ale aj ako jednotlivci. Byť vzdelaný, znamená vedieť a vedieť znamená ovládať, vládnuť. Preto je múdrosť taká príťažlivá a vzrušujúca. Ale nie je vzdelanie, ako vzdelanie. To si každý z nás uvedomuje. Preto vyberáme našim deťom najlepšie školy a najlepších učiteľov. Dávame dôraz na splnenie všetkých zadaní, na správne postupy a vytrvalosť opakovaní, často na úkor svojho voľného času a hlavne na úkor voľného času našich detí. Predsa, aby bol náš potomok pripravený do života. Je to také, rozumné. Ale čo je najlepším nosičom múdrosti? Najlepším nosičom múdrosti je láska. Čistá, ničím nepodmienená láska. Láska k sebe a láska k deťom je najlepší spôsob ako dieťa pripraviť do života.

Áno, rodíme sa sami sebou, pripravený stať sa bohmi, z našími predpokladmi, nadaniami a z našou životnou prácou. Ale prílišná horlivosť nášho okolia nás prinúti byť niekým iným. Vytvaruje nás na svoju podobu. Naučí nás báť sa aj tam, kde nič nehrozí. Byť opatrný aj vtedy, keď Istota si plieska po čele. Porovnávať neporovnateľné. Súdiť neodsúditeľné. Nenávidieť, namiesto milovania. A ustrnúť, namiesto vzdelávania.

Práve tieto a veľa iných, podobných vlastností, sú ukazovateľom toho, že nie sme sami sebou. A ako sa ními stať? Nuž, krôčik po krôčiku. Prvé kroky už máme za sebou, teraz je čas pozrieť sa kam chceme dôjsť. Čo má byť výsledkom nášho napredovania? 

Výsledkom má byť jednoducho šťastie. Šťastie naše, našej rodiny, nášho okolia. 

V tomto okamihu si veľa z vás povie: " Ale, ja som šťastný. " 

Dobre teda, tak si zodpovedzte jedinu otázku. Ako sa to prejavuje?

Ako sa prejavuje to, že ste šťastní? Ako sa prejavuje to, že je šťastná vaša rodina?


Úprimnosť je ďalším krôčikom, na ktorý sa musíme odhodlať. Nebude to jednoduché, ale nie je to nemožné. Mimochodom slovo úprimnosť sa nachádza iba v slovenčine a češtine. V iných slovanských jazykoch, majú na to iný výraz, napríklad iskrennosť, alebo ščírosť. Úprimnosť hovorí o priamosti, a toho sa držme. Ak upriamime našu pozornosť na to, ako sa šťastie prejavuje v našich životoch, začnú sa vynárať, rôzne obrazy, ktorých sa netreba báť. Sú to naše obrazy. Treba ich prijať, zoznámiť sa s nimi. Skamarátiť sa. Jedine tak sa môžeme s všeličím vysporiadať. Prijatím. Priamo, bez vysvetľovania, zdôvodňovania, ospravedlňovania. Buďme k sebe vždy priamy v slovách, číry v úmysloch a jasný ako iskra v myšlienkach. Buďme úprimný najviac ako sa len dá, iba tak sa môžeme vrátiť k sebe. Tak, že sa nebudeme klamať. Úprimnosť je kľúčom k sebe. Bez nej sa nedostaneme nikam. To ona nám odhalí, čo je v nás ešte nepoznané. Úprimnosť nás privedie k vzdelaniu. Vzdelanie k múdrosti a múdrosť k láske. 

Múdrosť je výsada bohov. Tak skúsme sa stať bohmi, prostredníctvom úprimnosti.