Významné VOĽBY 2020

Majú výsledky volieb vplyv na akosť nášho života?


Určite áno. Bolo by však naivné si myslieť, že vďaka politikom, alebo politike.

Skúsme si najprv vysvetliť slovo politika tak, ako ho vníma napríklad Wikipédia.

"Politika je proces a metóda záväzného rozhodovania určitej skupiny ľudí smerujúceho k dosiahnutiu určitého cieľa. V užšom slova zmysle sa pojem politika vzťahuje na kolektívne rozhodovanie zamerané na dosiahnutie alebo udržanie štátnej alebo obecnej moci."

A kto je politik? "Človek, ktorý sa aktívne (činorodo) zaoberá politikou."

Máte s tohto pocit, že by sa politika mala zaoberať dosiahnutím práve vášho cieľa?

Ale o tom sa v jej definícii (presnom opise) nič nepíše. Práve naopak, rieši určitú skupinu a jej ciele.

Milujem presné opisy, definície. Ak si ich ktokoľvek naštuduje má vo veciach jasno.

Ak si naštudujete čo znamená slovo politika, nemôžete byť sklamaní s toho, že politici neriešia vaše problémy. Tomuto sa dá samozrejme rozumieť, ale čo napríklad slovo poslanec, nemá on hájiť naše záujmy?

Tak sa pozrime na poslanca z pohľadu Wikipédie.

"Poslanec je človek, ktorý zastupuje občanov v zastupiteľských demokraciách pri rozhodovaní v zastupiteľských zboroch."

Nič o tom, že by mal hájiť naše záujmy. Má nás iba zastupovať pri rozhodovaní. Rozhodovaní o čom, to sme sa dozvedeli z presného opisu slova politika.

A čo tak naša ústava? Tam to musí byť predsa jasne napísané čierne na bielom, koho záujmy musí obhajovať. Tak sa pozrime na našu ústavu.

Č 1.73 Ústavy SR odstavec 2.) Poslanci sú zástupcovia občanov. Mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi.

Svoje svedomie majú a sú presvedčení, že to čo robia je v poriadku, pritom nie sú viazaní našimi príkazmi. Potom je ale všetko úplne v poriadku a my sa znova nemôžeme sťažovať, lebo presne chápeme presný opis danných slov.

Tak aký vplyv má politika na akosť ( kvalitu ) nášho žitia? Veľký. Stala sa súčasťou našich životov, splynula s našim myslením. Nevieme si bez nej predstaviť život. Skladáme sa na jej chod na jej jestvovanie ako také. Poviete si, "no hej, ale niekto nám vládnuť musí". Je dobré vedieť čo znamená slovo vládnuť? Niekto sa má starať o naše zdravie? O naše vzdelanie? O naše majetky? O našu slobodu? Je to len naše zbožné želanie.

Nič s toho nemá naša Vláda za povinnosť. K občanom ju viaže iba tento sľub:

"Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme občanov. Budem zachovávať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."

Pričom nie je presne určené, čo je česť, ako si vysvetliť slovo svedomie a takisto nie je bližšie určený záujem občanov. To že ústava a zákony sa budú uvádzať do života, radšej teraz opomeniem.

No nedá mi to. Viete si predstaviť koľko a hlavne akých zákonov sa dá uviesť do života za

 30 rokov?

Tak ako teda môžu výsledky volieb ovplyvniť akosť našich životov? Je to jednoduché. Istá časť obyvateľov bude mať radosť, iná bude smutná, niektorí budú nahnevaní a iný veselí, nejaká časť bude vo vytržení a iní budú znechutení. Niektorí k peniazom prídu, iní ich zase stratia. Pár ľudí sa vyberie na skusy do zahraničia, iní sa odtiaľ vrátia. Zdá sa vám, že sa nič nezmení? Ale zmení.

Budeme mať iné pocity, ako sme mali pred voľbami. A o toto vo voľbách ide najviac. Mať pocit, že niečo môžeme zmeniť. Nič viac a nič menej.

Mimochodom ak by ste naozaj chceli niečo zmeniť, začali by ste od seba. Ak sa tak rozhodnete, je tu pre vás Náuka o sebe / Teória ega skutočná záruka zmeny akosti vášho života. Samozrejme k lepšiemu.